* [de]  BITTE BEACHTEN SIE:
Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist unsicher und nicht mehr für moderne Webstandards geeignet.
Bitte aktualisieren (oder ändern) Sie Ihren Browser, um unsere Website so anzuzeigen, wie sie angezeigt werden soll.
Wir empfehlen die Browser 'Safari', 'Firefox' oder 'Brave'.
DANKE

Klicken Sie, um diese Nachricht zu schließen

* [pl]  UWAGA:
Używasz przestarzałej przeglądarki. Nie jest ona bezpieczna i nie odpowiada nowoczesnym standardom sieciowym.
Zaktualizuj (lub zmień) swoją przeglądarkę, aby wyświetlać naszą stronę w sposób, w jaki powinna być widoczna.
Polecamy przeglądarki „Safari”, „Firefox” lub „Brave”.
DZIĘKUJEMY

Kliknij, aby zamknąć tę wiadomość

* [en]  PLEASE NOTE:
You are using an outdated browser. It is unsafe and no longer suitable for modern web standards.
Please, update (or change) your browser to view our site as it is intended to be seen.
We recommend 'Safari', 'Firefox' or 'Brave' browsers.
THANK YOU

Click to dismiss this message

Przewodnik
użytkownika
dlutek.com

Portal (image)

Jest to strona,

z którą powinniście zapoznać się w pierwszej kolejności.

Udostępniam poniższe instrukcje dla nowych uczestników, którzy mogą mieć wątpliwości co do sposobu użytkowania portalu rodzinnego.

Przewodnik użytkownika

Miejcie na uwadze, że nasz portal jest eksperymentem w toku i że jego wygląd i funkcjonalność—a zatem również sposób użytkowania—może się zmienić z biegiem czasu. Będę aktualizował tę stronę.

Jeśli macie jakieś wątpliwości, uwagi, zastrzeżenia lub sugestie na temat portalu, piszcie do mnie używając linku KONTAKT w stopce każdej strony.

Ta wersja instrukcji utworzona 20 lipca 2020 (Edycja 14.2)

1

Uwagi ogólne

2

Zaloguj

3

Aktualizuj konto

4

Usuń konto

5

Wyloguj

6

Nawigacja w RODZINIE

7

Pomocnicza nawigacja lokalna

8

"Ciasteczka" i prywatność

© 2015- Robert Dlutek,    Contact Me

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2021

Przewodnik użytkownika | dlutek.com