* [de]  BITTE BEACHTEN SIE:
Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist unsicher und nicht mehr für moderne Webstandards geeignet.
Bitte aktualisieren (oder ändern) Sie Ihren Browser, um unsere Website so anzuzeigen, wie sie angezeigt werden soll.
Wir empfehlen die Browser 'Safari', 'Firefox' oder 'Brave'.
DANKE

Klicken Sie, um diese Nachricht zu schließen

* [pl]  UWAGA:
Używasz przestarzałej przeglądarki. Nie jest ona bezpieczna i nie odpowiada nowoczesnym standardom sieciowym.
Zaktualizuj (lub zmień) swoją przeglądarkę, aby wyświetlać naszą stronę w sposób, w jaki powinna być widoczna.
Polecamy przeglądarki „Safari”, „Firefox” lub „Brave”.
DZIĘKUJEMY

Kliknij, aby zamknąć tę wiadomość

* [en]  PLEASE NOTE:
You are using an outdated browser. It is unsafe and no longer suitable for modern web standards.
Please, update (or change) your browser to view our site as it is intended to be seen.
We recommend 'Safari', 'Firefox' or 'Brave' browsers.
THANK YOU

Click to dismiss this message

RSS SUBSCRIPTION:

You can subscribe to this blog in your RSS reader. Just click the button below for instructions.

Blog posts are only available in Polish language

Przebudowa

15.05.2022

Dzisiaj zabrałem się za przebudowę całego Portalu Rodzinnego, aby uprościć i ujednolicić bazę.

To jest mnóstwo pracy i zabierze mi co najmniej parę miesięcy. Będzie się to wiązało z czasowym brakiem funkcjonalności pewnych stron. Oczywiście będę się starał zakończyć przebudowę jak najszybciej, ale bądźcie cierpliwi.

W tzw. międzyczasie, możecie mi przysyłać sugestie na temat tego co powinno być zmienione, dodane lub ulepszone.

Numer edycji portalu pozostaje niezmieniony (14.8).

Mugshot of the author of this blog – image

O AUTORZE BLOGU I PORTALU

Robert Dłutek – ten szalony facet, któremu wydaje się, że Rodzina jest w jakimś stopniu zainteresowana swoją własną historią...

(Moimi rodzicami byli Jerzy Dłutek i Amelia z domu Geryszewska. Jestem wnukiem dwóch par: Ignacy Dłutek i Izabella z domu Sokołowska oraz Walenty Geryszewski i Anna z domu Witkowska.)

ACCESSIBLE WITH NO LOGIN:

© 2015- Robert Dlutek,    Contact

Last update: 7 November 2022