* [de]  BITTE BEACHTEN SIE:
Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist unsicher und nicht mehr für moderne Webstandards geeignet.
Bitte aktualisieren (oder ändern) Sie Ihren Browser, um unsere Website so anzuzeigen, wie sie angezeigt werden soll.
Wir empfehlen die Browser 'Safari', 'Firefox' oder 'Brave'.
DANKE

Klicken Sie, um diese Nachricht zu schließen

* [pl]  UWAGA:
Używasz przestarzałej przeglądarki. Nie jest ona bezpieczna i nie odpowiada nowoczesnym standardom sieciowym.
Zaktualizuj (lub zmień) swoją przeglądarkę, aby wyświetlać naszą stronę w sposób, w jaki powinna być widoczna.
Polecamy przeglądarki „Safari”, „Firefox” lub „Brave”.
DZIĘKUJEMY

Kliknij, aby zamknąć tę wiadomość

* [en]  PLEASE NOTE:
You are using an outdated browser. It is unsafe and no longer suitable for modern web standards.
Please, update (or change) your browser to view our site as it is intended to be seen.
We recommend 'Safari', 'Firefox' or 'Brave' browsers.
THANK YOU

Click to dismiss this message

RSS SUBSCRIPTION:

You can subscribe to this blog in your RSS reader. Just click the button below for instructions.

Blog posts are only available in Polish language

   —Blog—   CO NOWEGO?2022

Używaj strzałki albo dolne interwały do nawigacji między starszymi/nowszymi wpisami.

slide image
Nowa podsekcja

29.08.2022

Przebudowa portalu rodzinnego zabiera mi więcej czsu niż przewidywałem. Co prawda główna sekcja RODZINA…

slide image
Przebudowa

15.05.2022

Dzisiaj zabrałem się za przebudowę całego Portalu Rodzinnego…

slide image
Uproszczenia

12.04.2022

Zlikwidowałem funkcję, której nikt nie używał…

slide image
Nowa wersja blogu

14.02.2022

Zima już jest "na odchodnym" – przynajmniej na Long Island…

   —Blog—   CO NOWEGO?2022

Używaj strzałki albo dolne interwały do nawigacji między starszymi/nowszymi wpisami.

   —Blog—   CO NOWEGO?2022

Używaj strzałki albo boczne interwały do nawigacji między starszymi/nowszymi wpisami.

slide image
Nowa podsekcja

29.08.2022

Przebudowa portalu rodzinnego zabiera mi więcej czsu niż przewidywałem. Co prawda główna sekcja RODZINA…

slide image
Przebudowa

15.05.2022

Dzisiaj zabrałem się za przebudowę całego Portalu Rodzinnego…

slide image
Uproszczenia

12.04.2022

Zlikwidowałem funkcję, której nikt nie używał…

slide image
Nowa wersja blogu

14.02.2022

Zima już jest "na odchodnym" – przynajmniej na Long Island…

   —Blog—   CO NOWEGO?2022

Używaj strzałki albo boczne interwały do nawigacji między starszymi/nowszymi wpisami.

© 2015- Robert Dlutek,    Contact

Last update: 8 August 2022